Kunstzinnige Therapie bij kinderen

Soms gaat het door omstandigheden even wat minder goed met een kind. De natuurlijke ontwikkeling van het kind stagneert. Het kind laat ineens heel ander gedrag dan normaal zien, maakt dingen kapot, vertoont stiekem gedrag, is erg stil, of juist onhandelbaar of wordt opeens weer onzindelijk.

Kinderen kunnen door bepaalde omstandigheden uit balans zijn. Op school kunnen ze last hebben van angst, omdat ze misschien gepest worden, onzeker zijn of last van faalangst hebben.
Misschien voelt het kind zich ongelukkig op school omdat het de lesstof te moeilijk vindt of er is iets ingrijpends gebeurd, bijvoorbeeld, een trauma, een scheiding of een sterfgeval. Soms is er sprake van zindelijkheidsproblematiek, hoog gevoeligheid, grensoverschrijdend gedrag, etc.

Wanneer klachten te lang duren, heeft het kind tijdelijk professionele hulp nodig. Niet door veel te praten maar door te doen en te ervaren. Dat is wat kinderen aanspreekt. Immers, kinderen hebben van nature de behoefte om zich creatief te uiten. Een kind heeft zo niet het idee dat het in therapie is.
Door middel van het uitvoeren van kunstzinnige opdrachten, uit het kind zijn emoties en ruimt het pijnlijke gevoelens op.

Ik geef niet alleen individuele begeleiding

Het is ook mogelijk om in groepsverband een KICK training te volgen

KICK  staat voor: Kunst in Contact met Kinderen. KICK is een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining. Waarbij kinderen op een ‘veilig’ terrein hun sociale vaardigheden kunnen vergroten.

Er ontstaat vanzelf een creatief proces als kunst in een groep wordt ingezet.

De verschillende kunstzinnige technieken spreken de kinderen aan in hun denken, voelen en handelen. Dat vergroot hun gevoel van zelfvertrouwen. Ze leren zichzelf kennen.

De kinderen oefenen om met humor, originaliteit, afstand en gevoel naar hun eigen werk en dat van anderen te kijken. Ze ervaren dat je een probleem op verschillende manieren kunt oplossen. En leren dat die allemaal een eigen waarde hebben. Zo leren kinderen om ook sociale situaties te begrijpen, betekenis te geven en er invloed op uit te oefenen.