Kunstzinnige Therapie bij Ouderen

Via mijn werk in het ziekenhuis heb ik ruim ervaring in het werk met mensen met dementie, Parkinson, rouw en verlies etc. Door het verlies van zelfsturing en grip op de wereld raken mensen zichzelf  kwijt. Zichzelf in woorden uitdrukken lukt niet meer, waardoor  gevoelens van frustratie en onmacht ontstaan. 
Door de kwaliteit van het beleven in te zetten, ervaart iemand dat hij leeft en ertoe doet.
Als de oudere mens zelf niet meer in staat is tot creatief handelen dan kan door het voor schilderen door de therapeut, een krachtbeeld ontstaan. Samen gaan we op weg om een beeld te laten ontstaan. Voor de oudere mens betekent het dat hij zich gezien voelt en op zijn kracht wordt aangesproken. Het kan diegene even uit het isolement halen waarin hij verkeert.

PERSOONLIJKE BENADERING

De oudere mens warme momenten van contact laten ervaren is een belangrijk doel dat ik nastreef in het aanbieden van mijn activiteiten. Iemand het gevoel geven dat hij/zij er nog steeds toe doet. Dit doe ik door me in te leven in de ander, aan te sluiten waar diegene is en mijn warme persoonlijkheid in te zetten. Het gemaakte werkstuk kan een gevoel van trots geven, waardoor het mogelijk is weer een geluksmoment te ervaren.

De zorg voor ouderen met en zonder dementie vindt steeds langer thuis plaats en doet een groot beroep op haar omgeving. Om de mantelzorger even te ontlasten zet ik mij in om de oudere mens zichtbaar te maken en te houden, eenzaamheid te voorkomen, door even een moment van geluk en gezien worden te ervaren.

Ik werk zowel individueel als in de groep en kom graag aan huis of op aanvraag langs in de instelling.

Tevens bied ik het groepsprogramma “De vruchten van het leven” aan.
Een mooi kunstzinnig reminiscentie programma op kunstzinnige wijze.