Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige Therapie is een van de zeven vaktherapie disciplines 

De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

Behalve somatische- psychische en psychosomatische klachten. Kan ik als Kunstzinnig Therapeut ook ondersteuning bieden op het gebied van: ontwikkelingsvraagstukken, zingeving en rouwverwerking.

Kunstzinnige Therapie heeft zijn oorsprong in de antroposofische gezondheidszorg en is bedoeld als aanvulling op de reguliere zorg. Het is een behandelmethode voor kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het lichamelijke en – of psychische vlak. Er worden beeldende materialen ingezet zoals schilderen, tekenen en boetseren om het proces aan te gaan dat aansluit bij je hulpvraag.

Geen mens is gelijk, of je nu ziek bent of gezond.  Een ieder van ons gaat er op zijn eigen manier mee om . Dit wordt waarneembaar in de reacties van het lichaam. Dit is één van de uitgangspunten van waaruit een Kunstzinnig Therapeut werkt. De vraag van de cliënt vormt altijd het vertrekpunt voor het individuele proces.

Ik leer je spelen met je eigen creativiteit. Het gaat niet om het resultaat maar om het proces. Door Kunstzinnige Therapie vind je het vertrouwen in jezelf terug, word je sterker en vind je de balans en ontspanning die even zo ver weg leek weer terug door het aanspreken van gezond makende krachten in jezelf.

Kunstzinnige Therapie is bedoeld voor jong en oud