Tarieven

Tarievenlijst 

  • Kennismakingsgesprek: Gratis
  • Intake en evaluatie gesprek €60,– 60 minuten.
  • Kinderen €60,– 60 minuten
  • Duo sessies uit 1 gezin €50,– 60 minuten per kind (met het zelfde doel).
  • Volwassenen €60,– 60 minuten
    (Vanaf 1 april 2016 wordt geen BTW berekend)

Betalingen worden per factuur voldaan na 3 sessies. Deze worden digitaal verzonden.
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van te voren.
Lukt dit niet, dan wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

Afzeggen kan telefonisch, u kunt altijd de voicemail inspreken of via de app. Vermeld dan duidelijk uw naam, de datum en het tijdstip van de afspraak die u wilt afzeggen.

Vergoeding

Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag)
en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Veel verzekeraars vergoeden Kunstzinnige Therapie daarom geheel of gedeeltelijk via het aanvullend pakket. Informeer daarvoor altijd zelf bij uw eigen zorgverzekeraar of kijk op: kunstzinnigetherapie.nl

De factuur dient u zelf in bij de zorgverzekering.  De zorgverzekeraar bepaalt of u op basis van uw verzekering in aanmerking komt voor vergoeding. 

Informeer daarom van te voren bij uw eigen zorgverzekeraar of vaktherapie vergoed word. 

Kwaliteitswaarborg

De kwaliteit van de Kunstzinnige Therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKT en tevens is de praktijk aangesloten bij de NVAZ. Dit lidmaatschap vereist deelname aan intervisie en supervisie en waarborgt de verplichte bij- en nascholingen. Door het lidmaatschap is de praktijk verbonden aan de bijbehorende klachtenregeling van de interdisciplinaire klachten en bemiddelingscommissie voor de antroposofische gezondheidszorg (IKBC).