Kunstzinnige Therapie bij Vluchtelingen

Voor mensen die nieuw in Nederland wonen is het moeilijk zich teĀ  kunnen verwoorden. Vluchtelingen zijn niet alleen van het ene op het andere moment afgesneden van hun land, maar ook van hun taal en cultuur en dus van een belangrijke vorm van communicatie. Juist bij diegenen bij wie de communicatie zo abrupt is afgebroken doordat hun taal letterlijk niet meer wordt verstaan of te kort schiet door het onuitsprekelijke dingen die ze hebben meegemaakt, kan ik mijn kennis en vaardigheden inzetten. De nadruk ligt daarbij op het mogelijk maken van communicatie in de breedste zin van het woord. Juist bij kinderen is het noodzakelijk dat zij op een of andere wijze met zichzelf kunnen blijven communiceren over wat hen allemaal is overkomen. Een doelgericht gebruik van beeldende expressie kan dan preventief werken.

Over alle grenzen heen

Kunst in de breedste zin verbind